• Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0979001910
  • Email:
   daosonca87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0945736122
  • Email:
   haonguyensonca@gmail.com
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983885379
  • Email:
   xuanhuongmntst@gmail.com
 • Phùng Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0969005082
  • Email:
   nuocmuathu01021982@gmail.com
 • Phùng Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0787.143.045
  • Email:
   phungthanhhuongkt@gmail.com
 • Chu Thị Hà Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0974507285
  • Email:
   Thubisc@gmail.com
 • HOÀNG THỊ CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế - Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0399780698
  • Email:
   nguyenhoangphuongthanhst@gmail.com
 • HOÀNG CÔNG TRIỀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BẢO VỀ
  • Điện thoại:
   0976097555
  • Email:
   lantrieuquan@gmail.com
 • HOÀNG ANH KIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BẢO VỆ
  • Điện thoại:
   0989711683
  • Email:
   kienhoangsonca@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 241
Tháng trước : 8.294